Địa chỉ liên hệ: TK Ba Chè, Thị Trấn Thiệu Hóa, Huyện Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0984741986 – Hoàng Thị Loan